GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Văn Tưởng niệm Trưởng lão HT Thích Thiện Bình của Trung Ương Giáo hôi

30/11/2016

Văn tưởng niệm Đức Phó Pháp chủ - Trưởng lão HT. Thích Thiện Bình

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp, nơi an nghĩ ngàn thu của trần thế, chúng tôi (HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trong Pháp giới duyên sinh vô tận, một nhục thân ngũ uẩn xuất trần, nương tứ đại làm thân tác tắc, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Vàm cỏ thao thao dòng Phật thủy, trời Long An gió quyện chan hòa, huyện Tân Trụ hiện thân hiền sĩ. Đất Bình Dương duyên lành kết trái, chùa Hội Khánh qui hướng Tam tôn, Ngài Thiện Hương làm Thầy truyền giới. Xứ Trầm hương tiếp tục vân du, Thầy Chánh Hóa mở đường học đạo, một đời nên huệ mạng.

Hòa thượng vốn sẵn có tín tâm, thấm nhuần Phật pháp, năm 14 tuổi chốn Tổ Thiền Tôn xứ thần kinh xả tục cầu chân, nêu cao chí cả, đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi còn mãi trong Tâm. Đại lão Hòa thượng Giác Nhiên tiếp độ xuất gia, ban pháp danh Tâm Địa, pháp hiệu Thiện Bình, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43.

Buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm vun bồi cội đức, Hòa thượng đã tham học Phật pháp, nghiên tầm giáo điển với các bậc danh Tăng thạc đức tại Phật học đường Báo Quốc.

Rồi đến độ nhân duyên hội đủ, Trường tuyển Phật lần lượt bước vào, Hòa thượng được Bổn sư cho phép đăng đàn thọ cụ túc giới tại Giới đàn Báo Quốc. Kể từ đây, ngôi Tam Bảo tam tôn kế vị, xứng danh bậc sứ giả Như Lai, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh, trau dồi trí đức, phước huệ trang nghiêm.

Bằng hạnh nguyện Đại thừa, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí dấn thân phụng sự cõi trần, miền thùy dương cát trắng sóng vỗ rì rào, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đất cao nguyên gió lộng sương mù, Tuyên Đức Đà Lạt, Kon Tum, Đak Lak… nơi nào Hòa thượng đến đều làm cho đạo vàng sáng tỏ, đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ chúng sinh, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý giải thoát ngàn đời một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Với tinh thần vô ngã vị tha, đạo tâm trác thế, nêu cao truyền thống hòa hợp đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đạo pháp và góp phần thống nhất Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã cùng Tăng Ni, Phật tử, Môn phái Tổ đình tiếp nối dòng sinh mệnh 2000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Khánh rồi Khánh Hòa ngày càng trang nghiêm vững mạnh, từ cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự cho đến Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong nhiều nhiệm kỳ.

Để ghi nhận những công đức của Hòa thượng đối với Giáo hội qua các thời kỳ, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002), Hòa thượng được Đại hội suy tôn vào ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự, rồi Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cho đến ngôi vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

Về phương diện xã hội, Hòa thượng đã tham gia công tác Mặt trận, từ cương vị Ủy viên cho đến Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa trong nhiều nhiệm kỳ. Do đó, Hòa thượng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, huân chương Đại đoàn kết, bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội và nhiều bằng khen cao quý khác.

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian, báo Phật ân đức và báo đáp công ơn của Thầy Tổ, Hòa thượng đã nỗ lực trùng tu Tổ đình Thiền Tôn, chùa Long Sơn - Trụ sở Tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa khang trang, để những nơi đây xứng đáng là chốn phạm vũ huy hoàng, là cơ sở tiêu biểu của Giáo hội tại địa phương. Quả thật: "Công Ngài đổ xuống đất này. Cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi”.

Trong suốt cuộc đời hành đạo, bằng giới đức thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thâm nghiêm, Hòa thượng là hiện thân của giới luật, là thọ mạng của Phật pháp, là suối nguồn tâm linh của Tăng Ni, Phật tử. Trên cương vị Luật sư, Giới sư, Giáo thọ sư của các Giới đàn, Hòa thượng đã khai thông giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử; đồng thời cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội địa phương mở Trường Phật học, đào tạo Tăng tài. Qua đó, nhiều thế hệ Tăng Ni trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, làm tốt Đời đẹp Đạo, đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc. Để rồi từ đó, hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương.

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh và xã hội, Hòa thượng còn trụ thế và tiếp tục đóng góp lâu hơn nữa, để làm Thiền đăng định hướng và làm bóng cây đại thụ che mát cho Tăng Ni, Phật tử nào ngờ đâu, vô thường hiện tướng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch trong sự tiếc thương vô hạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam cùng Môn phong Pháp phái và Môn đồ Pháp quyến. Ôi! "Bậc đống lương một phút xa lìa. Ngôi Long tượng nghìn thu cách biệt”.

Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng Môn phong pháp phái và Môn đồ pháp quyến cũng như Tăng Ni, Phật tử. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử không sao tìm lại được trong cuộc đời hữu hạn của kiếp người trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, chung lo Phật sự ở hiện tại và tương lai. Than ôi! Trăng lạnh phương bào, mây mờ viên đãnh, Đàn truyền giới thiếu Thầy Hòa thượng, Chùa Sắc Tứ Long Sơn, chốn Tổ Thiền Tôn vắng bóng bậc Tôn sư. Quả thực: "Người xưa nay đã còn đâu. Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương. Ra vào lòng dạ vấn vương. Bóng hình Trưởng lão du phương xa mờ”.

Hòa thượng đã đến, đã đi và đã trở về Pháp giới chân như thường trú, thể tánh tịnh minh, một cách nhẹ nhàng, tự tại, không vướng bận, không chướng ngại điều chi. Hơn 84 năm hiện hữu với đời, 64 năm giáo hóa độ sanh, thực hành sứ mạng cao cả tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Hòa thượng đã cùng chư Tôn thạc đức lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, thực hành các sứ mạng cao cả, đưa Phật giáo Việt Nam hòa nhập và đồng hành cùng xã hội, cùng với dân tộc, đưa đất nước ngày càng phát triển; thực hành trọn vẹn sứ mạng từ ngàn xưa Hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo. Cuộc đời và hành trạng của Hòa thượng lúc nào cũng để lại dấu son cho đời từ khi bước chân vào đạo cho đến khi an ngự cảnh Liên đài. Quả thực: "Một mai thân xác tiêu tan. Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp thân Lồng lộng sáng ngời. Chan hòa pháp giới rạng ngời sử xanh”.

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, Hòa thượng hóa duyên đã mãn, nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương, Giác linh Hòa thượng đã tự tại thong dong, vận thần thông đoan ngự bảo liên đài, xả báo thân, chứng nhập Pháp thân, siêu Tịnh độ không rời uế độ.

Giờ đây, trước Giác linh Hòa thượng, chúng tôi Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, là những pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong chánh pháp, là những người còn ở lại, còn nặng nghĩa Thích tử côn bằng, xin thắp nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dường Linh giác Trưởng lão Hòa thượng trước giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ muôn đời trong chánh pháp; Nguyện cùng nhau chung lưng đâu cật để xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc.

Thôi nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Hòa thượng hãy ngao du tự tại. Nơi bảo tháp Sắc Tứ Long Sơn trang nghiêm, nhục thân Hòa thượng hãy nằm đấy cho ngàn thu in bóng. Mãnh hình hài lồng lộng tợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng Pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới vô biên.

Xin bái biệt Hòa thượng.

(Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN))

 

 

 

Top