GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO HOẰNG PHÁP NĂM 2019

13/11/2019

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội thảo Hoằng pháp.

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
Căn cứ Công văn số: 274/CV.HĐTS, ngày 01/07/2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử tại Lâm Đồng.
Căn cứ Công văn số 1296/TGCP-PG, ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ, về việc chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội Thảo Hoằng pháp & Hoằng pháp viên Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng.

Để công tác tổ chức được triển khai kịp thời và thành công Ban Hoằng pháp Trung ương xin thông báo đến chư Tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh thành nội dung như sau:

Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Khánh Hoà

Top