GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Khánh Hòa: Trang nghiêm long trọng Lễ Thượng nguyên cầu nguyện Quốc thái dân an tại Tổ đình Sắc tứ Hội Phước Nha Trang

21/02/2019

Khánh Hòa:  Trang nghiêm long trọng Lễ Thượng nguyên tại Tổ đình Sắc tứ Hội Phước

Sáng ngày Rằm tháng Giếng  (19-02-2019) tại Tổ đình Sắc tứ Hội Phước 153/2 Hoàng Văn Thụ Nha Trang,  Hòa thượng Thích Quảng Thiện- Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa- trú trì  đã long trong trang nghiêm tổ chức Lễ Thượng nguyên cầu nguiyện quốc thái dân an.Lễ Thượng nguyên thực hiện theo nghi lễ truyền thống:  Hòa thượng Thích Quảng Thiện  Chứng minh niêm hương bạch Phật; TT.Thích Thánh Thuỷ –Chủ sám  Gia trì hiển mật, Ban kinh sư chư Tôn đức Tổ đình Hội Phước.

Sau khóa lễ tụng kinh Dược sư và dâng sơ cầu an buổi sáng,  Lễ cúng ngọ cầu nguyện quốc thái dân an. Lễ ký linh cầu siêu Tiên linh, hương linh, cửu huyền thất Tổ,


 Tiếp  đó,  khóa  buổi chiều và đặc biệt khóa lễ tụng kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an  tối Rằm tháng Giêng có khoảng 600 phật tử tham dự.

Theo Hòa thượng Thích Quảng Thiện, trú trì Tổ đình Sắc tứ Hội Phước cho biết tuần lễ Khai kinh Dược Sư từ mùng 8 đến Rằm tháng Giêng có khoảng trên một nghìn Phật tử tham dự. cầu nguyện cho bản thân và gia đình an lạc.Vào lúc 14g ngày 16 tháng Giêng (20.02.2019) tại Tổ đình Sắc tứ  Hội Phước diễn ra lễ Tiểu thí  âm linh âm hôn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng  bào tử  nạn, tại nạn giao thông, sút sảo tảo thương, và lễ phóng sinh cho  hàng  ngàn con chim được  trở về với thiên nhiên… cầu âm siêu dương thái.


 Trí Bửu- Tháng 02.2019

 

Top