GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Huỷ Tổ Chức Đại Lễ Vesak-2020.

09/03/2020

Theo nguồn tin của ICDV thông báo: Trước sự diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đã thông báo hủy tổ chức sự kiện văn hoá, học thuật Phật giáo quốc tế lần thứ 17 tại Thái Lan năm nay.


Ban TTTT Phật Giáo Khánh Hoà

Top