GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện phát tặng 600 hôp cơm chay

24/12/2018

Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện phát tặng 600 hộp cơm chay

Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật . Trên tinh thần đó sáng ngày 15 tháng 11 năm Mậu tuất (21.12.2018), chùa Sắc Tứ Minh Thiện,  xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiện Thông- trụ trì, tổ từ thiện đã  phát tặng 600 hộp cơm chay, nhằm trợ duyên và khuyến khích cho bà con ở địa phương tập ăn chay để tịnh hoá thân tâm . Đồng thời cũng tạo duyên lành với ba ngôi Tam Bảo .

Dịp này Hòa thượng trụ trì  xin cảm niệm công đức quý Phật tử và các nhà đạo tâm xa gần đã hoan hỷ đồng hạnh, đồng nguyện cùng chương trình  này trong thời gian qua .

Thích Thiện Thông – Trí Bửu

Top