GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Trang nghiêm Lễ đài Kính Mừng Phật Đản tại các chùa ở Khánh Hòa

29/05/2018

Khánh Hòa:  Trang nghiêm Lễ đài Kính Mừng Phật  Đản tại các chùa

1.- Lê đài chính tại chùa Long Sơn Văn phong Bán Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.


2.- Lễ  đài  Kính Mừng Phật Đản tại Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang
3.- Lễ đài Kính Mừng Phật Đản tại Tổ đình Hội Phước, Nha Trang4.- Lễ đài Kính Mừng Phật Đản tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa,  Nha Trang5.- Lễ đài Phật Đản Ni viện Diệu Quang, Nha Trang         


5.- Lễ đài Phạt Đản chùa Nghĩa Hương, Nha Trang


7.- Lễ đái Phật Đản chùa Từ Vân Cam Ranh


8.- Lễ đài Phật Đản chùa Kim Quang, Nha Trang9.- Lễ đài Phật Đản chùa Linh Thứu Nha Trang

Chùa A Dục Vương Nha Trang Kính Mừng Đại lễ Phật Đản 

Lễ đài  Phật Đản chùa Phú Đức Nha Trang Kính Mừng Phật Đản Thiền tự  Trúc Lâm Viên Giác Nha Trang Kính Mừng Đại lễ  Phật Đản

Top