GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Ban Thông Tin Truyền Thông

Biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.Hòa Thượng Thích Minh Thông...

09/06/2017

HT.Thích Minh Thông  UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022)

“Việc cơ cấu nhân sự Tăng Ni trẻ vào các vị trí chủ chốt của BTS cũng như của các ban ngành Phật giáo tỉnh, không chỉ được đặt ra ở nhiệm kỳ này mà ở những nhiệm kỳ trước, chư tôn túc lãnh đạo đã từng lưu tâm. Nhiệm kỳ này chúng tôi quyết liệt trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo để chuẩn bị những lớp kế thừa. Dự kiến BTS nhiệm kỳ VI có khoảng 57 thành viên. Cơ cấu độ tuổi từ 30 tuổi đến 50 tuổi chiếm 56%, trong đó có 30 vị ở độ tuổi 40-50 chiếm 52%. Số lượng cơ cấu trẻ như vậy bảo đảm độ tuổi làm việc năng động chiếm trên 50%. BTS thống nhất để các vị Tăng Ni trẻ này sẽ đứng đầu hoặc sẽ phụ trách các ban ngành, các mảng của ban ngành để hoạt động Phật sự được năng động hơn, bản lĩnh hơn trong thời đại mới.

Chúng tôi cũng đang khuyến khích Tăng Ni trẻ dấn thân vào những nơi khó khăn, vùng sâu vùng cao như ở hai huyện vừa mới thành lập cơ sở Phật giáo là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Vì đây là địa bàn mới, có những khó khăn nhất định về địa lý, xa trung tâm tỉnh lỵ nên yếu tố trẻ hóa sẽ giúp hoạt động Phật sự nơi đây được tốt. Tuổi trẻ, năng động, có tinh thần dấn thân, phụng sự vì đạo pháp - không vì cái riêng tư… là tiêu chí lựa chọn của chúng tôi”.

                                                                                                           (PHÁP ĐĂNG)         Nguồn Giác Ngộ Online

 

Top